Stærke arbejdsfællesskaber

Sociale og faglige relationer er afgørende for, at vi trives på vores arbejdsplads. Den udbredte brug af hjemmearbejde betyder dog, at arbejdsfællesskaberne nogle steder kan være udfordret. Her kan du finde fem hæfter, der giver jer et godt udgangspunkt for at styrke jeres arbejdsfællesskaber.

I de senere år er der kommet mere fokus på de forskellige arbejdsfællesskaber, der er på en arbejdsplads, og deres betydning. Måske fordi værdien af gode arbejdsrelationer er blevet tydeligere, nu hvor mange arbejder hjemme. Måske fordi arbejdsfællesskaberne nogle steder er udfordret - fx af specialisering, hyppige forandringer eller højt arbejdspres.

Kom godt i gang

Nedenfor finder du en række materialer, der kan inspirere til, hvordan man kan styrke arbejdsfællesskaberne.

Hæfte 1 giver en kort introduktion til begrebet arbejdsfællesskaber, forklarer, hvorfor det er vigtigt, og giver nogle enkle bud på, hvordan man kan arbejde med at styrke arbejdsfællesskaberne. De fire øvrige hæfter behandler de fire centrale elementer i det stærke arbejdsfællesskab.

 

 

Senest revideret den 04. juli 2023