Indeklima

Som mennesker reagerer vi forskelligt på varme, kulde, lysforhold mm. Det kan derfor være svært at tage hensyn til alle på kontoret. Alligevel er der mange ting, I kan gøre for at sikre et godt indeklima.

Et fælles indeklima

I den finansielle sektor er storrumskontorer meget udbredt. I storrum er der flere, der skal være enige om indeklimaet. Det handler om lys, støj, temperatur og træk – men også om at forhindre unødige forstyrrelser fra kolleger og andre, som færdes i rummene.

Fakta om indeklima

Når I skal vurdere jeres indeklima, er det en god ide at kende til anbefalingerne på området. BFA Kontor har udarbejdet en række faktaark med love, regler og gode råd om indeklima og arbejdsmiljø på kontorer:

Indeklimaportalen

  • Indeklimaportalen samler viden, erfaringer og gode værktøjer om indeklima til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. (Åbner i nyt vindue).

Kom godt i gang

Neden for finder du en række vejledninger, som går i dybden med indeklima og arbejdsmiljø på kontorer.

 


 


Senest revideret den 28. august 2023