Den årlige drøftelse i SU

I forbindelse med OK2020 har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet aftalt, at alle samarbejdsudvalg (i virksomheder under overenskomsten) skal afholde en årlig drøftelse om det psykiske arbejdsmiljø i selskabet. Formålet med drøftelsen er at se tilbage på det forgangne års samarbejde, gøre status og lave aftaler for det kommende år. 

På baggrund af jeres drøftelse skal I udarbejde en kompetenceudviklingsplan for alle repræsentanter i samarbejdsudvalget samt de ledere og tillidsvalgte, der har en særlig opgave ift. at løfte opgaven med det psykiske arbejdsmiljø til hverdag.

Kom godt i gang

Som inspiration til denne drøftelse har parterne lavet en guide samt skabeloner til jeres referat (i Word og Pdf format). Guiden understøtter jeres dialog og sikrer, at I kommer omkring de temaer, der giver mening for netop jeres arbejdsplads.

I behøver ikke drøfte alle punkter i guiden, ligesom det kan være relevant for jer at tilføje andre punkter til jeres dagsorden. Målet er, at I arbejder forebyggende og strategisk.

 


 


Senest revideret den 1. maj 2024