Arbejdsmiljøkalenderen - 12 månedlige udfordringer

Med denne arbejdsmiljøkalender kan I på en nem, sjov og anderledes måde få bevægelse ind i jeres arbejdsdag. Øvelserne er lette og kræver hverken omklædning, høj puls eller baderum.

 

Se video: Introduktion til Arbejdsmiljøkalenderen. Få inspiration til, hvordan I kan bruge Arbejdsmiljøkalenderen til at skabe mere bevægelse i hverdagen (1:40 min).

12 øvelser og aktiviteter

Kontorarbejde er som udgangspunkt let fysisk arbejde, men det rummer også mange gentagelser og meget stillesiddende arbejde. De fastlåste arbejdsstillinger kan give smerter og skadelige belastninger af bevægeapparatet. For at mindske risikoen for gener, smerter og sygefravær er det derfor vigtigt at sikre variation, bevægelse og god mulighed for restitution af de udsatte muskler og led.

Hent Arbejdsmiljøkalenderen

I kalenderen her finder I 12 udfordringer med øvelser og aktiviteter, som sikrer større variation og bedre mulighed for restitution i en travl arbejdsdag. Kalenderen kan bruges af arbejdsmiljøgruppen til at sætte systematisk gang i mere bevægelse på arbejdspladsen.

Udfordringerne understøtter i vidt omfang kerneopgaverne på kontoret. Det gælder fx aktiviteter som ”walk & talk”-møder og stående møder. Der er videnskabelig evidens for, at de udvalgte øvelser og aktiviteter virker forebyggende. Kalenderen er produceret af BFA Finans og BFA Kontor.

Hent arbejdsmiljøkalenderen her
Hent plakater og se introfilm om hver af de 12 udfordringer
(Åbner på hjemmesiden Krop & Kontor) 

Sådan bruger I de 12 udfordringer

  1. Hæng kalenderen op et synligt sted og vælg hver måned en ny udfordring. Det er ikke vigtigt, i hvilken rækkefølge ud­fordringerne kommer.
  2. Introducér alle på kontoret for kalenderen gennem fx jeres intranet eller interne nyhedsbreve. Lav evt. et kort intromøde foran kalenderen, hvor I fortæller om initiativet.
  3. Brug loggen under hver udfordring til at registrere øvelser og aktiviteter.
  4. Lav en månedlig konkurrence for at styrke motivationen. Se, hvem på kontoret der er bedst til at løse månedens udfordring.

Senest revideret den 4. juli 2023