Åbne kontormiljøer – adfærd, indeklima og indretning

Storrum, kontorlandskaber, New Office. De åbne kontorer har mange navne og mange forskellige udformninger. Fælles for dem er, at den måde de udformes og indrettes på, har stor betydning for både effektivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Åbne kontormiljøer er uden sammenligning den mest udbredte måde at indrette kontormiljøer på i den finansielle sektor.  Ni ud af ti i den finansielle sektor arbejder deler således kontor med kolleger – fra få til rigtigt mange.

Hvis det skal fungere, skal der tages hensyn til både kulturen, indeklimaet og den fysiske indretning af det åbne kontormiljø.

Kulturen skal udvikles

Erfaringerne viser, at mange er glade for muligheden for at arbejdet sammen og dele viden, mens mange andre føler sig generet af støj, forstyrrelse og det fælles indeklima.

Erfaringerne viser også, at det for at få succes og de ønskede gevinster af de åbne kontormiljøer er altafgørende, at arbejdspladsen har en kultur præget af åbenhed, tillid og samarbejde. 

Indretning af åbne kontorer

Storrum giver bedre udnyttelsen af pladsen og bedre samarbejdsmuligheder. Indretning af åbne kontorer kræver  overvejelser, som hverken kan formuleres i et regneark eller på en arkitekttegning.

Udformningen og indretningen af kontorbyggerier med åbne miljøer har potentielt stor betydning for både effektivitet og trivsel på arbejdspladsen, og er man først kommet skidt fra start, er det både dyrt og tidskrævende at komme på ret spor igen.

Kom godt i gang

Neden for finder du to gode værktøjer, som I kan bruge til at arbejde med indretning af åbne kontorer:


Senest revideret den 09. oktober 2023