Mental trivsel

Mental trivsel, engagement og bundlinje hænger sammen, og god trivsel skabes i fællesskab på arbejdspladsen. God trivsel er betinget af en lang række faktorer, f.eks. ledelse, arbejdsvilkår, sociale relationer, samarbejdet og medarbejdernes udviklingsmuligheder.