Arbejdspladsvurdering, APV

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering minimum hvert tredje år. Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsmiljøet.

(Foto: BFA Kontor / Jade Mar Rolsted)

En arbejdspladsvurdering (APV) giver mulighed for at arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet i virksomheden. APV’en er virksomhedens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet.

APV handler om at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø, udpege de områder, hvor der er behov for en indsats, og lægge en plan for, hvordan I vil forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

I skal opdatere APV'en mindst hvert tredje år, eller når der sker væsentlige forandringer på arbejdspladsen.

Kom godt i gang

Brug Arbejdstilsynets hjemmeside med regler, guider, tjeklister og metoder til APV.

I kan også med fordel bruge vejledningen 'Tid til APV', som I finder neden for. Den er udviklet til kontorarbejdspladser og guider jer gennem APV-processen.

 


 


Senest revideret den 31. august 2023