Chikane og digital chikane

De sociale medier rummer mulighed for, at utilfredse kunder offentligt kan kritisere en medarbejder for dennes arbejde eller person.

De sociale medier er med til at udviske grænserne mellem de finansansattes professionelle virke og deres privatsfære.

De sociale medier rummer således mulighed for, at utilfredse kunder offentligt kan kritisere en medarbejder for dennes arbejde eller person. En sådan hændelse rammer uden varsel, og efterlader ofte den ramte medarbejder med en følelse af magtesløshed over for krænkeren.

Kom godt i gang

Neden for kan du finde inspiration til, hvordan man i fællesskab på arbejdspladsen kan håndtere chikane på internettet og på de sociale medier.

 Senest revideret den 31. august 2023