Nudging som metode til bevægelse

Nudging kommer af det engelske ord ”Nudge”, der oversat betyder ’et lille venligt puf’.

Nudging sigter mod at fremkalde en ad­færd hos folk, som de er enige i, men måske bare ikke får gjort noget ved.

Det kan være nødvendigt at ”puffe” til os som mennesker, fordi vi kan opleve en række barrierer, der besværliggør eller forhindrer os i at gøre ”det rigtige”. Der er derfor behov for at udvikle løsninger, der gør det lettere og mere indbydende for os at ’gøre det vi godt ved, er det rigtige’, uden at vi egentlig bruger så meget energi på det.

Denne mekanisme gælder også for de ting i arbejdet, der har betydning for det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Nudging i praksis

Nudging anvendes stadig flere steder i vores hverdag for at påvirke vores handle- og adfærdsmønstre.  Fodsporene hen til skraldespandene. Tallerknerne i kantinen, der er blevet mindre. Konkrete eksempler på nudging, der har vist sig at have effekt.

Kom godt i gang

Nedenfor finder du viden, inspiration og en række materialer om, hvordan du gøre brug af nudging i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Fokus i materialet er rettet mod at skabe bevægelse i det stillesiddende kontorarbejde.

 Senest revideret den 4. juli 2023