Mobning

Mobning er ikke kun et problem for den, som bliver mobbet, men også for arbejdspladsen og for de kolleger, som er vidner til mobningen.

Rundt regnet hver tolvte ansatte i den finansielle sektor i Danmark oplever at blive udsat for mobning i løbet af et år.

Arbejdspladskulturen er ofte afgørende for, om der opstår mobning på den enkelte arbejdsplads, da den er normgivende for, hvad der er acceptabel adfærd og hvad der ikke er.

Men det kan være svært at leve op til pligten, hvis man er usikker på, hvordan man griber opgaven an i forhold til at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor konflikter løses konstruktivt, og hvor mobning ikke forekommer.

Kom godt i gang

Neden for finder du viden og værktøjer, der handler om, hvordan man i fællesskab på arbejdspladserne kan skabe rammer for et arbejdsmiljø og en arbejdspladskultur uden mobning.

 Senest revideret den 31. august 2023