Vidensrapport om hybridarbejde og det psykosociale arbejdsmiljø

Arbejdsmarkedets parter har fået udgivet en vidensrapport ved DTU, der henvender sig til arbejdsmiljøorganisationen (AMO), ledere, samarbejdsudvalg (SU), tillidsrepræsentanter (TR), MED-udvalg (MED) og andre relevante aktører på arbejdspladser, hvor arbejdet udføres fra forskellige lokationer og dermed hybridt.