Arbejdspres

Arbejdspresset er stort på mange finansielle arbejdspladser. Så stort at det kan have konsekvenser for trivsel, samarbejde og præstationer. Måske mærker I også arbejdspresset på jeres arbejdsplads, men er i tvivl om, hvad I kan gøre for at tage hånd om problemet? Få styr på arbejdspresset er et forløb, der hjælper jer med at forebygge og håndtere arbejdspres.

Forløbets form og indhold

Få styr på arbejdspresset er et dialogværktøj, som hjælper jer til at tage en struktureret dialog om arbejdspres og finde løsninger til, hvordan I vil håndtere arbejdspresset på jeres arbejdsplads. Nogle løsninger skal måske findes i teamet, mens andre skal findes på det organisatoriske niveau.

I forløbet skaber I et fælles overblik over, hvad der skaber arbejdspres, hvad årsagerne er til arbejdspresset, hvor det vil give bedst mening for jer at sætte ind, samt en konkretisering af hvad I konkret skal igangsætte af handlinger. Handlinger som I afprøver i en kortere periode, inden I beslutter, om I skal fortsætte og eventuelt igangsætte nye handlinger.

Gå på opdagelse i Få styr på arbejdspresset

Materialet er udviklet i samarbejde med konsulenthuset LEAD.

Søger du mere information om arbejdspres?

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning, der omhandler arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til arbejdsmængde, tidspres og om relevante forbyggende tiltag.

Læs mere om arbejdsmængde og tidspres på Arbejdstilsynets hjemmeside

Gik du glip af webinaret? 

Webinaret 'Forebyg stress i den finansielle sektor' blev afholdt den 8 april, og her kunne man møde Katrine Bastian, en erfaren erhvervspsykolog fra LEAD, der med mere end 17 års praksis inden for arbejdsrelateret stress og ledelse af det psykiske arbejdsmiljø deler indsigt i arbejdsrelateret stress, og hvordan man håndterer det. Hertil blev der introduceret til det online værktøj "Få styr på arbejdspresset":

Gense webinaret om forebyggelse af stress i den finansielle sektor


Senest revideret den 16. april 2024