Mental trivsel på arbejdspladsen

Trivsel i hverdagen

Mental trivsel, engagement og bundlinje hænger sammen, og god trivsel skabes i fællesskab på arbejdspladsen.

Fremtidens arbejdsmiljø

I arbejdsmiljøarbejdet forholder vi os ofte til det, der sker her og nu. Men hvordan forbereder vi os på det, der kan komme i morgen?

Fordybelsespyramiden

Fordybelsespyramiden er en model med syv trin, der guider jer som arbejdsplads til mere fordybelse i arbejdet.

Stærke arbejdsfællesskaber

Trivsel er et vidt begreb, og det er forskelligt fra person til person, hvad der skal til, før man trives på arbejdspladsen. Det handler bl.a. om at skabe stærke arbejdsfællesskaber.

Læs mere og hent materialet

Indsatsen for et godt arbejdsmiljø

Hent alle materialer fra BFA Finans

Hent materialer og værktøjer til brug for arbejdet for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurdering, APV

APV-en er arbejdsmiljøets schweizerkniv. Hent værktøjer og guider til en god APV-proces.