Mental trivsel i hverdagen

Mental trivsel, engagement og bundlinje hænger sammen, og god trivsel skabes i fællesskab på arbejdspladsen. God trivsel er betinget af en lang række faktorer, f.eks. ledelse, arbejdsvilkår, sociale relationer, samarbejdet og medarbejdernes udviklingsmuligheder.

 

Det kan være komplekst at arbejde med trivsel, men der kan potentielt være rigtig gode gevinster ved at investere i dette arbejde. Først og fremmest er trivsel en forudsætning for arbejdsglæde, og arbejdsglæde giver lavere sygefravær, højere produktivitet og mindre personalegennemstrømning. Sidst men ikke mindst, virker god trivsel på arbejdspladsen forebyggende på stress hos medarbejderne.

 

Værktøjer der styrker den mentale trivsel

I BFA Finans har vi sat spot på nogle arbejdsmiljøtemaer, som vi ved fylder i den finansielle sektor. Vi har udarbejdet nogle materialer, som giver jer en konkret måde at arbejde med temaerne på.