Social kapital

Igennem de seneste år har tankegangen omkring social kapital vundet indpas flere steder i den finansielle sektor. Her kan du få inspiration til, hvordan I kan styrke jeres sociale kapital.

De tre nøglebegreber i social kapital er samarbejde, tillid og retfærdighed. Fokus er at opbygge og udnytte relationerne på arbejdspladsen, og hermed har både leder, medarbejdervalgte og den enkelte medarbejder en væsentlig rolle.

Undersøgelser har vist, at der er sammenhæng mellem virksomhedernes sociale kapital og den kvalitet, produktivitet, sygefravær og trivsel der er i virksomheden. Der er altså mange gode grunde til at sætte fokus på social kapital.

Kom godt i gang

Man kan arbejde med social kapital på mange niveauer. Fra langvarige, ambitiøse projekter, der involverer hele arbejdspladsen, til små afgrænsede indsatser for at styrke fx samarbejde og koordinering i en enkelt afdeling eller team.

Nedenfor finder du en række materialer, der kan inspirere til, hvordan man kan arbejde med social kapital på arbejdspladsen.

 Senest revideret den 28. august 2023