Trivsel og bundlinje - en fælles vindersag

Et inspirationskatalog, der henvender sig til samarbejdsudvalg, tillidsvalgte, ledere og medarbejdere i den finansielle sektor.

De seneste års strukturelle forandringer i de finansielle virksomheder har påvirket trivslen og samarbejdet på de enkelte arbejdspladser.

Samarbejdsrådet for finanssektoren ønsker derfor at understøtte virksomhedernes arbejde med trivsel for medarbejderne og forretningen. For nogle virksomheder handler det om at komme i gang – for andre om at komme videre.

Undervejs i kataloget præsenteres i kort form eksempler på konkrete værktøjer, som kan anvendes til at arbejde med trivsel på arbejdspladsen. Sidst i kataloget er der henvisninger til hjemmesider, hvor der kan hentes mere viden og inspiration til arbejdet med trivsel og bundlinje.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Emne: Trivsel

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgrupper

Sidetal: 20

Udgiver: Samarbejdsrådet for Finanssektoren

Udgivelsesår: 2015