Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Arbejdsmiljøarbejdet

 

Arbejdsmiljøloven pålægger virksomheder med mindst 10 ansatte at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Det kan ske ved oprettelse af arbejdsmiljøgruppe(r) og i større virksomheder arbejdsmiljøudvalg. Eller det kan ske ved indgåelse af en virksomhedsaftale om organiseringen af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ved at organisere arbejdsmiljøarbejdet sikres det, at arbejdsmiljøindsatsen bliver systematisk og sker i et samarbejde mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Som led i arbejdsmiljøarbejdet skal virksomheden bl.a. sørge for kompetenceudvikling til deltagere i arbejdsmiljøarbejdet, udarbejde arbejdspladsvurdering og afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Find inspiration til arbejdsmiljøarbejdet

I finanssektoren samarbejder organisationerne i BFA Finans om at udarbejde materialer, der kan understøtte virksomhedernes lokale arbejdsmiljøarbejde.

Materialerne finder du under de forskellige emneord til højre, hvor der desuden findes inspiration fra andre aktører på arbejdsmiljøområdet.

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter