Konflikter

Konflikter på arbejdspladsen er svære at undgå, og de kan være ødelæggende for den enkelte medarbejder og for trivslen og produktiviteten. Men der findes redskaber, der gør det muligt at håndtere konflikterne bedre.

(Illustration: BFA Kontor / Jade Mar Rolsted)

De fleste har negative erfaringer med at være involveret i konflikter, hvor der ikke er taget fat i tide. Derfor opleves begrebet ”konflikt” negativt og til oplevelse, hvor man er blevet tappet for energi.

Erfaringen viser, at hvis man får taget hånd om konflikten i tide, kan den indeholde et potentiale for at udvikle arbejdspladsen i en positiv retning. Hvis ingen derimod tager initiativ og gør noget, vil en konflikt altid optrappe og blive værre.

Kom godt i gang

Neden for kan du finde materiale om, hvordan man skal forstå og kan håndtere konflikter.

Du vil bl.a. blive introduceret for Konflikttrappen, der bruges til at forstå, hvorfor og hvordan en konflikt optrapper, og hvad der kan gøres for at nedtrappe den igen. 

 Senest revideret den 31. august 2023