Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Om BFA Finans

 

BFA Finans er en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Handel, Finans og Kontor. De to øvrige udvalg omfatter henholdsvis handel og kontor. Der findes i alt 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

BFA Finans vil gennem løbende kontakt med virksomheder og medarbejdere sikre, at finanssektorens behov for vejledninger og materialer på arbejdsmiljøområdet er relevante og inspirerende. Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledninger og materialer af brugerne opleves som lette at omsætte til praksis. BFA Finans samarbejder løbende med både BFA Handel og BFA Kontor om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.

BFA Finans’ aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard i de den finansielle sektor.

Følgende organisationer er repræsenteret i BFA Finans:

  • Finansforbundet
  • Forsikringsforbundet
  • Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Organisationerne har desuden oprettet Samarbejdsrådet for Finanssektoren, hvor samarbejdet også omfatter arbejdsmiljø.

 Repræsentanter i BFA Finans er pr. 1. oktober 2017:

Finansforbundet

Karsten Bøjesen

kba@finansforbundet.dk
Forsikringsforbundet

Marie Haslev

mah@forsikringsforbundet.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Morten Holm Bundgaard

mhb@fanet.dk

Birgit Skibsted

bski@danskebank.dk

 

Om BFA Handel, Finans og Kontor

I Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø i de tre brancher. Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for detailhandel, finanssektoren og det private kontor- og administrationsområde.

BFA Handel, Finans og Kontor er etableret ved aftale mellem følgende organisationer:

Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Benzin- og oliebranchens Arbejdsgiverforening, HK Privat, HK Handel, Fødevareforbundet NNF, PROSA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Se, hvem der repræsenterer BFA Kontor her

Se, hvem der repræsenterer BFA Handel her.

Fandt du ikke det du søgte, eller har du spørgsmål til BFA Handel, Finans og Kontor, så skriv til fællessekretariatet på info@bfahandelfinanskontor.dk.  

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter