Om BFA Finans

BFA Finans er en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Handel, Finans og Kontor.

BFA Finans vil gennem løbende kontakt med virksomheder og medarbejdere sikre, at finanssektorens behov for vejledninger og materialer på arbejdsmiljøområdet er relevante og inspirerende. Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledninger og materialer af brugerne opleves som lette at omsætte til praksis.

BFA Finans’ aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard i de den finansielle sektor.

Følgende organisationer er repræsenteret i BFA Finans:

  • Finansforbundet
  • Forsikringsforbundet
  • Finans Danmark
  • F&P Arbejdsgiver

Repræsentanter i BFA Finans er pr. 1. januar 2024:

Projektleder i BFA Finans: Dorte Rosendahl Kirkegaard / drk@finansforbundet.dk 

Finansforbundet: Karsten Bøjesen / kba@finansforbundet.dk

Forsikringsforbundet: Marie Haslev / mah@forsikringsforbundet.dk

Finans Danmark: Rikke Bregendahl Ørum / rbo@fida.dk

F&P Arbejdsgiver: Morten Holm Bundgaard / mhb@fogp.dk 

Danske Bank: Birgit Skibsted / bski@danskebank.dk

Om BFA Handel, Finans og Kontor

I Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø i de tre brancher. Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for detailhandel, finanssektoren og det private kontor- og administrationsområde.

BFA Handel, Finans og Kontor er etableret ved aftale mellem følgende organisationer:

  • Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Drivkraft Danmark, HK Privat, HK Handel, Fødevareforbundet NNF, PROSA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Fandt du ikke det du søgte, eller har du spørgsmål til BFA Handel, Finans og Kontor, så skriv til fællessekretariatet på info@bfahandelfinanskontor.dk.  


Senest revideret den 01. maj 2024