Digitalisering og det gode arbejde

Digitalisering står i disse år højt på dagsordenen i de fleste organisationer. Målet er som regel at øge kvalitet og effektivitet – men digitalisering påvirker også arbejdsmiljøet.

Digitalisering står i disse år højt på dagsordenen i de fleste organisationer fx AI, big data og andre digitaliseringstendenser. Fra store it-systemer, der indføres på et helt område, til små smarte løsninger, der vokser ud af dagligdagens behov i den enkelte organisation. 

Når en arbejdsplads indfører nye digitale løsninger og arbejdsgange fx scrum eller agile, er det som regel for at kunne løse sin kerneopgave bedre og/eller mere effektivt. Men digitalisering vil samtidig ofte præge vilkårene for "det gode arbejde" og dermed arbejdsmiljøet.

Kom godt i gang

Med dette hæfte ønsker BFA Finans at give inspiration til, hvordan medarbejdere og lokale ledere kan involveres i at udvikle og/eller implementere nye digitale løsninger. Hæftet giver et samlet overblik over mulighederne for inddragelse i hele processen. Den henvender sig både til ledere, HR-medarbejdere og medarbejderrepræsentanter - og til de fælles samarbejdsorganer: SU, arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper.

 Senest revideret den 4. juli 2023