Forebyg seksuel chikane

4 procent af de finansansatte har inden for de seneste tre år oplevet uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Erfaringerne viser, at den bedste måde at forebygge den uønskede adfærd på er at få talt om det.

Seksuel chikane opmærksomhed på arbejdspladsen er uacceptabelt.

Men om en konkret situation opleves som krænkende adfærd afhænger af den involverede personkreds, af arbejdspladskulturen og af den lokalitet, som den konkrete situation udspiller sig i. 

Seksuel chikane opleves individuelt, men skal forebygges i fællesskab. Og det kræver, at alle tager deres del af ansvaret for at opretholde en arbejdspladskultur, hvor seksuel chikane ikke er acceptabelt.

Kom godt i gang

Brug materialerne oven for eller hent yderligere inspiration chikane og mobning i vejledningerne neden for.

10 gode råd

Parterne bag BFA Finans har i fællesskab udarbejdet 10 gode råd til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Rådene kan tjene som inspiration til arbejdet med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

De 10 råd handler om både rammer og retningslinjer, samarbejdet om forebyggelse og god opfølgning på uønskede episoder.

Dialogredskab: Den fælles tone

Parterne har også udarbejdet et dialogredskab, som I kan bruge til at sætte gang i drøftelsen og til at udvikle en åben kultur, hvor I som medarbejdere og ledere kan tale om et ofte tabubelagt emne.

Kampagne: Hvor går grænsen?

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, der handler om at beskytte din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø mod seksuel chikane. Kampagnen omfatter film, dialogkort, guider til forebyggelse og håndtering og meget mere.

 

 


 


Senest revideret den 31. august 2023