Kompetenceudvikling

Alle nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en obligatorisk uddannelse. Efterfølgende skal de tilbydes supplerende uddannelse hvert år.

(Illustration: BFA Kontor / Jade Mar Rolsted)

(Illustration: BFA Kontor / Jade Mar Rolsted)

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i AMO gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer (3 dage) for at styrke og effektivisere arbejdet i AMO. Uddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter valg.

På uddannelsen lærer medlemmerne af AMO om både fysisk og psykisk arbejdsmiljø og om metoder til at varetage opgaverne.

Det er desuden arbejdsgiverens ansvar, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov og via inddragelse af AMO udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Kom godt i gang 

Nedenfor finder du vejledninger, der kan inspirere til, hvordan virksomheden kan sørge for den fornødne uddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

 Senest revideret den 31. august 2023