Præstationsmål

Brug af præstationsmål er meget udbredt i den finansielle sektor og det har vist sig, at målingerne kan have stor betydning for såvel medarbejdernes trivsel som virksomhedernes bundlinje. Her kan du finde inspiration til, hvordan trivsel og performancemålinger kan gå hånd i hånd.

Hensigten med præstationsmål er, at de opstillede mål skal være styrende for den måde, de enkelte enheder og medarbejderne løser deres opgaver på. Derfor kan mål og målinger næsten ikke undgå at påvirke arbejdsmiljøet i bred forstand. Såvel direkte som indirekte – og potentielt både positivt og negativt.

Kom godt i gang

Nedenfor kan du finde materialer, der giver viden om emnet samt inspiration til, hvordan man på arbejdspladsen kan tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og arbejdsmiljø.

 Senest revideret den 04. juli 2023