Mål med mening i den finansielle sektor

Dette materiale giver jer inspiration til, hvordan I kan drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og trivsel.

Mange virksomheder i både den finansielle sektor og på det øvrige private arbejdsmarked benytter forskellige former for præstationsmål. Formålet er typisk at øge den enkeltes og hele organisationens effektivitet. Men som styringsredskab har mål og målinger dog også stor indflydelse på arbejdsmiljøet.

For virksomheder, der anvender præstationsmål, er hensigten, at de opstillede mål skal være styrende og retningsgivende for den måde, de enkelte enheder og medarbejderne løser deres opgaver på. Derfor kan mål og målinger næsten ikke undgå at påvirke arbejdsmiljøet i bred forstand. Såvel direkte som indirekte – og potentielt både positivt og negativt.

Formålet med denne publikation er derfor at inspirere ledere og medarbejderrepræsentanter i den enkelte virksomhed til at drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og trivsel.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Emne: Præstationsmål

Målgruppe: Ledere, HR, AMO og SU

Sidetal: 20

Udgiver: BFA Finans

Udgivelsesår: 2018