Præstationsmålinger og trivsel

Erfaringer med præstationsmåling og arbejdsmiljø fra virksomheder i den finansielle sektor.

Nogle virksomheder i den finansielle sektor har gjort brug af præstationsmålinger i årevis, mens andre virksomheder først er på vej til at få sine første erfaringer hermed. Flere af de virksomheder der har været i gang længe, har nu fået så mange erfaringer med brugen af præstationsmålinger, at de er i gang med at foretage større eller mindre justeringer af deres systemer og praksis.

Med dette som afsæt har Samarbejdsrådet for Finanssektoren besluttet at udvikle dette inspirationskatalog.

Formålet med kataloget er at inspirere den enkelte finansielle arbejdsplads til at drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og trivsel, og med dette som udgangspunkt at udvikle et præstationsmålingssystem, der understøtter såvel trivsel som bundlinje på arbejdspladsen. 

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Emne: Præstationsmåling

Målgruppe: Ledere, HR, AMO og SU

Sidetal: 20

Udgiver: Samarbejdsrådet for Finanssektoren

Udgivelsesår: 2016