Fri for mobning - Inspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads. Men det er muligt at forebygge den ødelæggende mobning, der kan følge i kølvandet på konflikter på arbejdspladsen.

Dette hæfte bygger på ny viden om vidners rolle i forhold til at gribe ind overfor mobning samt interview med en række eksperter inden for arbejdsmiljø. 

  • Første del handler om, hvad mobning er, og præsenterer forskningsbaseret viden om situationer, der kan udvikle sig til mobning. Desuden den vigtige rolle, som vidner har i, om en konflikt udvikler sig til mobning.
  • Anden del består af interview med tre forskere, der alle beskæftiger sig med arbejdsmiljø, herunder mobning. Interviewene præsenterer hvert sit perspektiv på at udvikle et godt arbejdsmiljø, der forebygger mobning på arbejdspladsen. Kapitlet slutter med en vejledning til at håndtere mobning, hvis den allerede er en realitet.
  • Tredje del præsenterer værktøjet ’Grib Ind - godt kollegaskab uden mobning’ – et redskab til at forebygge mobning på arbejdspladsen. Hent værktøjet på Arbejdsmiljøweb.

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Emne: Mobning

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Sidetal: 36

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2019