Nudging-guiden: Introduktion til nudging som metode

Guiden giver en introduktion til de grundlæggende metoder bag nudging. Samtidig giver den forslag til, hvordan I kan inddrage hele arbejdspladsen i en proces i fire faser.

Målet med guiden er at hjælpe ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med engagement i arbejdsmiljøet til at arbejde videre med nudging og udvikle konkrete nudging-løsninger til jeres egen arbejdsplads.

Relateret materiale

  • ’STRÆK UD når du kan: Et idekatalog med konkrete nudge-løsninger, der skal stimulere til mere bevægelse blandt mennesker med stillesiddende kontorarbejde.  

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Guide

Emne: Nudging

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Sidetal: 12

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2017