Hæfte 3: Det opgaverettede fællesskab

Dette hæfte handler om på det opgaverettede fællesskab – samarbejdet om at løse dagligdagens konkrete opgaver.

Materialet "Det opgaverettede fællesskab" er et ud af de fire inspirationsmaterialer som omhandler de fire typer af arbejdsfællesskaber. Hvert materiale beskriver kort tankegangen bag stærke arbejdsfællesskaber og præsenterer tre konkrete værktøjer til at styrke dialogen om det pågældende fællesskab.

I dette materiale zoomer vi ind på det opgaverettede fællesskab og præsenterer tre dialogværktøjer til at arbejde med det. Formålet med at bruge værktøjerne er at få gang i dialogen om, hvad der kendetegner et godt opgaverettet fællesskab, og dermed skabe et fælles afsæt for konkrete initiativer, der kan styrke det.

Øvrige hæfter i serien

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Emne: Fællesskaber

Målgruppe: leder og tillidsvalgte

Sidetal: 10

Udgiver: BFA Finans

Udgivelsesår: 2021