Hæfte 1: Stærkere sammen

Dette hæfte giver en kort introduktion til begrebet arbejdsfællesskaber, forklarer, hvorfor det er vigtigt, og giver nogle bud på, hvordan man kan arbejde med at styrke arbejdsfællesskaberne.

Publikationen er især henvendt til ledere, tillidsvalgte og deres samarbejdsfora: samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Den er tænkt som afsæt for den indledende refleksion og indbyrdes dialog om arbejdsfællesskaber i disse grupper. Derfra kan dialogen med fordel bredes ud til de enkelte arbejdsfællesskaber.

Øvrige hæfter i serien

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Emne: Fællesskaber

Målgruppe: Ledere og tillidsvalgte

Sidetal: 20

Udgiver: BFA Finans

Udgivelsesår: 2021