Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

Brug hæftet og de seks dialogværktøjer som en anledning og en enkel metode til at drøfte arbejdsmiljøindsatsen i et længere, strategisk perspektiv.

Materialet til ”Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat” består af denne korte introduktionsfolder, samt seks selvstændige dialogark med hvert sit arbejdsmiljøtema.

Dialogarkene giver en helt kort introduktion til udviklingstendenserne på området og et bud på, hvordan de potentielt påvirker arbejdsmiljøet – dels for de særligt berørte, dels for hele arbejdspladsen.

Dialogarkene afsluttes med en række spørgsmål, I kan drøfte i jeres team eller afdeling.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Dialogmateriale

Emne: Fremtidens arbejdsmiljø

Målgruppe: Ledere og medarbejdere

Sidetal: 4 + dialogark

Udgiver: BFA Finans

Udgivelsesår: 2018