Trivsel i kontaktcentre

Om godt psykisk arbejdsmiljø i det, man tidligere kaldte call-centre, men som nu går under betegnelsen kundecentre eller kontaktcentre.

Når medarbejderne i kontaktcentre bliver spurgt, hvad de sætter mest pris på i deres arbejde, er de to mest udbredte svar: Kollegerne og at give kunderne eller borgerne en god service. Muligheden for at skabe gode relationer til kollegerne og give kunder og borgere en god service er derfor vigtige omdrejningspunkter i bestræbelserne for at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø i kontaktcentret.

Vejledningen er primært skrevet til dig, der har til opgave at bidrage til et godt arbejdsmiljø som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant i et kontaktcenter.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmaterialer

Emne: trivsel

Målgruppe: Ledere og medarbejderrepræsentanter

Sidetal: 20

Udgiver: BFA Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016