Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Trivsel og bundlinje

Åbn og download

”Trivsel og bundlinje – en fælles vindersag” er et inspirationskatalog, der henvender sig til samarbejdsudvalg, tillidsvalgte, ledere og medarbejdere i den finansielle sektor.

De seneste års strukturelle forandringer i de finansielle virksomheder har påvirket trivslen og samarbejdet på de enkelte arbejdspladser.

Samarbejdsrådet for finanssektoren ønsker derfor at understøtte virksomhedernes arbejde med trivsel for medarbejderne og forretningen. For nogle virksomheder handler det om at komme i gang – for andre om at komme videre.

Undervejs i kataloget præsenteres i kort form eksempler på konkrete værktøjer, som kan anvendes til at arbejde med trivsel på arbejdspladsen. Sidst i kataloget er der henvisninger til hjemmesider, hvor der kan hentes mere viden og inspiration til arbejdet med trivsel og bundlinje.

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter