Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Trivsel i kontaktcentre

Åbn og download

Trivsel i kontaktcentre handler om godt psykisk arbejdsmiljø i det, man tidligere kaldte call-centre, men som nu går under betegnelsen kundecentre eller kontaktcentre.

Når medarbejderne i kontaktcentre bliver spurgt, hvad de sætter mest pris på i deres arbejde, er de to mest udbredte svar: Kollegerne og at give kunderne eller borgerne en god service. Muligheden for at skabe gode relationer til kollegerne og give kunder og borgere en god service er derfor vigtige omdrejningspunkter i bestræbelserne for at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø i kontaktcentret.

Vejledningen er primært skrevet til dig, der har til opgave at bidrage til et godt arbejdsmiljø som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant i et kontaktcenter.

Hent materialet her

Hent dialogspørgsmål om trivsel i kontaktcenteret her.

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter