Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Forstå og forebyg stress i den finansielle sektor

Åbn og download

Stress er et kendt problem i de fleste organisationer. Mange ledere har oplevet, at en medarbejder bliver langvarigt sygemeldt med alvorlige symptomer på stress. Det kan have store menneskelige omkostninger og desuden være både krævende og dyrt for arbejdspladsen. Der er derfor god grund til at gøre en målrettet indsats for at forebygge stress blandt medarbejderne.

”Forstå og forebyg stress” henvender sig primært til dig, der har ledelses- og personaleansvar på en arbejdsplads inden for finanssektoren, men hæftet kan også læses og anvendes af andre, der har interesse i at vide mere om stress.

Hæftet beskriver, hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad du som leder kan gøre for at forebygge det – på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora. Hæftet rummer således også nogle enkle modeller og værktøjer, du som leder kan bruge i din egen refleksion og i dialog med medarbejdere, lederkolleger, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

 

Vejledningen downloades ved at klikke på "Åbn og download".

Download værktøjet "Stresstappen. Skab et fælles sprog om stress." her.

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter