Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Robuste forandringer

Åbn og download

Alle arbejdspladser gennemgår forandringer, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Hæftet giver et bud på, hvordan I kan skabe det, man kalder robuste forandringer. Det vil sige forandringer, der indtænker trivsel og godt arbejdsmiljø og dermed giver større chancer for at skabe holdbare resultater.

Hæftet er skrevet til ledere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i formelle fora som SU eller AMO. Det primære formål med hæftet er at styrke den enkelte arbejdsplads’ arbejde med trivsel under forandringer.

Hæftet rummer gode råd og metoder til selve planlægningsfasen samt seks dialogværktøjer, som kan anvendes til forskellige formål og på forskellige tidspunkter i det samlede forløb.

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter