Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Trivsel & Engagement

 

Trivsel, engagement og bundlinje hænger sammen, og god trivsel skabes i fællesskab på arbejdspladsen.

God trivsel er betinget af en lang række faktorer, f.eks. ledelse, arbejdsvilkår, sociale relationer, samarbejdet og medarbejdernes udviklingsmuligheder. Den enkelte medarbejders egne forventninger og evne til at håndtere udfordringerne i hverdagen spiller også ind.

Trivsel skabes i fællesskab

Trivsel på arbejdspladsen opleves individuelt, men skabes i fællesskab med ledelse og kolleger. Som medarbejder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder kan du bidrage aktivt til at styrke trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Find inspiration til trivselsarbejdet

I finanssektoren samarbejder BFA Finans om at udarbejde materialer, der kan understøtte det lokale arbejde med at styrke trivslen.

Materialerne finder du under de forskellige emneord til højre, hvor vi desuden har samlet inspiration fra andre aktører på arbejdsmiljøområdet. 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter