Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Etablering af kontormiljøer

Åbn og download

Denne guide handler om etablering af et nyt åbent kontormiljø, og om at få gjort de vigtige overvejelser og taget de rigtige beslutninger, inden man går i gang.

Indretning af åbne kontorer kræver overvejelser, som hverken kan formuleres i et regneark eller på en arkitekttegning.

Alligevel har resultaterne af disse overvejelser betydning for tallene i fremtidens regneark, og de bør få betydning for, hvordan stregerne bliver placeret på arkitekttegningerne.

Udformningen og indretningen af kontorbyggerier med åbne miljøer har nemlig potentielt stor betydning for både effektivitet og trivsel på arbejdspladsen, og er man først kommet skidt fra start, er det både dyrt og tidskrævende at komme på ret spor igen.

Denne guide henvender sig til projektgrupper på arbejdspladser, som står over for at skulle etablere åbne kontorer eller står over for organisatoriske ændringer eller omstruktureringer, som får indflydelse på indretningen.

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter