Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Ledelse & Organisation

 

Nyere forskning dokumenterer, at god trivsel har en positiv effekt på virksomhedernes økonomiske bundlinje. Der er således dokumenteret en klar sammenhæng mellem god trivsel og blandt andet:

• Højere kvalitet og produktivitet

• Mere innovation og videndeling

• Bedre økonomiske resultater

• Øget jobtilfredshed

• Lavere stressniveau

• Lavere sygefravær.

Arbejdet med at udvikle god trivsel er altså en ren vindersag, fordi den gode trivsel ikke alene giver mere tilfredse og glade ansatte, men også klare økonomiske gevinster for virksomheden.

Organisatoriske greb

Et dårligt arbejdsmiljø kan påvirke den enkelte medarbejder og leder, men årsagerne og hermed løsningerne skal ofte findes på det organisatoriske og ledelsesmæssige niveau.

Af samme grund er det væsentligt at inddrage og medtænke relevante dele af organisationen - herunder arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget - når man sætter gang i tiltag, der vedrør arbejdsmiljø. 

Mange finansielle virksomheder inddrager det organisatoriske perspektiv ved at sætte fokus på den sociale kapital. Andre har erfaret, at det giver god mening at revurdere virksomhedens ledelsesværktøjer, eksempelvis tilgangen til præstationsmålinger, så disse i højere grad understøtter trivslen. 

Find inspiration til arbejdet

I BFA Finans har vi udviklet og samlet en række materialer, der sætter fokus på, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Materialerne finder du under emneordene til højre.

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter