Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Konflikthåndtering

Åbn og download

Pjecen handler om, hvordan du håndterer konflikter tidligt i forløbet og undgår, at de optrapper så meget, at parterne ikke selv kan løse konflikten. Du lærer om de menneskelige mekanismer, der tænder og giver brændstof til konflikter.

Pjecen indeholder en række værktøjer, du kan anvende, når du iagttager eller selv er en del af en konflikt. Du får først og fremmest vejledning i, hvordan du indgår i en dialog – for det er dialogen, der er den eneste far­bare vej ud af en konflikt. Du vil se, at begge konfliktens parter må komme til orde, lære at lytte og bringes til at forstå hinanden.

Slutteligt får du en række råd om at kommunikere hensigtsmæssigt før, un­der og efter konflikter. God kommunikation handler nemlig både om, hvor­dan du er, hvad du siger, og hvad du kommunikerer med dit kropssprog.

 

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter