Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Vejledninger

Vejledninger

Vejledningen beskriver skærmarbejdspladsens arbejdsmiljøforhold og giver råd om, hvordan man skaber variation i arbejdet.

Film der giver gode råd i forhold til forskellige områder af ergonomi, herunder variation, indretning samt idéer til udstræknings- og elastikøvelser.

Introduktion til de grundlæggende metoder bag nudging og en hjælp til at udvikle konkrete nudging-løsninger.

Guides der henvender sig især til arbejdspladser, der har konstateret problemer med forstyrrelser og støj, fx i forbindelse med APV.

Guide der bl.a. tager hånd om indeklimaudfordringen i åbne kontorer, hvor mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. 

Guide der handler om etablering af et nyt åbent kontormiljø, og om at få gjort de vigtige overvejelser og taget de rigtige beslutninger, inden man går i gang.

Et røveri kan være en traumatisk oplevelse. Få gode råd til at hjælpe dig selv, en kollega eller medarbejder med at komme videre.

"Grib ind” bruges på et møde og guider medarbejderne til at skabe rammerne for et arbejdsmiljø uden mobning

Med internettet og de sociale medier er grænserne mellem arbejdsliv og privatliv blevet mere udflydende, og de ansatte risikerer at blive hængt ud i ’hadegrupper’. 

Pjece der handler om, hvordan du håndterer konflikter så tidligt som muligt og undgår, at de optrapper så meget, at parterne ikke selv kan løse problemerne.

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter