Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Drøftelsen skal også bruges til at vurdere, om det foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller SU. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

I virksomheder med under ti ansatte skal man også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden.

Kom godt i gang

Nedenfor finder du en række materialer, der kan inspirere til, hvordan man kan gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 Senest revideret den 31. august 2023