Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Arbejdsmiljøkalenderen – 12 månedlige udfordringer

Åbn og download

Giv jer selv 12 månedlige udfordringer

Med denne arbejdsmiljøkalender kan I på en nem, sjov og anderledes måde få bevægelse ind i jeres arbejdsdag. Øvelserne er lette og kræver hverken omklædning, høj puls eller baderum.

Kontorarbejde er som udgangspunkt let fysisk arbejde, men det rummer også mange gentagelser og meget stillesiddende arbejde. De fastlåste arbejdsstillinger kan give smerter og skadelige belastninger af bevægeapparatet. For at mindske risikoen for gener, smerter og sygefravær er det derfor vigtigt at sikre variation, bevægelse og god mulighed for restitution af de udsatte muskler og led.

Fokus på variation

I kalenderen her finder I 12 udfordringer med øvelser og aktiviteter, som sikrer større variation og bedre mulighed for restitution i en travl arbejdsdag. Vi har lagt vægt på, at udfordringerne i vidt omfang understøtter kerneopgaverne på kontoret. Det gælder fx aktiviteter som ”walk & talk”-møder og stående møder. Vi har desuden lagt vægt på at udvælge øvelser og aktiviteter, der er videnskabelig evidens for virker forebyggende.

Kalenderen er produceret af BFA Handel, Finans og Kontor.

Sådan bruger I de 12 udfordringer

  1. Hæng kalenderen op et synligt sted og vælg hver måned en ny udfordring. Det er ikke vigtigt, i hvilken rækkefølge ud­fordringerne kommer.
  2. Introducér alle på kontoret for kalenderen gennem fx jeres intranet eller interne nyhedsbreve. Lav evt. et kort intromøde foran kalenderen, hvor I fortæller om initiativet.
  3. Brug loggen under hver udfordring til at registrere øvelser og aktiviteter. 
  4. Lav en månedlig konkurrence. For at styrke motivationen kan I lave en konkurrence hver måned om, hvem på kontoret der er bedst til at løse månedens udfordring. 

Download og print de enkelte udfordringer

Skal I bruge mere end én kalender, kan de enkelte udfordringer downloades som pdf til udprint i A4 eller A3 nedenfor.

I kan desuden printe flere logs, hvis I er mange, der skal tage del i udfordringerne.

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter