Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Indeklimaportalen

Hjemmesiden ”Indeklimaportalen” leverer grundlæggende viden om indeklima til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der har særlig interesse i arbejdsmiljø. 

Formålet er at øge opmærksomheden på indeklimaet. Hensigten er, at interessenterne hver for sig og sammen får inspiration til at arbejde for et bedre indeklima -eventuelt i samarbejde med de bygningsansvarlige og diverse rådgivere.

Derudover henvender indeklimaportalen.dk sig til arkitekter, ingeniører og bygherrerådgivere, som her kan finde viden om, hvilke særlige udfordringer der er med indeklimaet på forskellige typer offentlige arbejdspladser. De kan desuden finde inspiration til at udvikle samarbejdet med de pågældende arbejdspladser. 

Om indholdet

Indeklimaportalen behandler mange forskellige emner og delemner på området. Blandt andet lys, støj, temperatur, luftkvalitet, ventilation, fugt og statisk elektricitet. Hvert emne belyses ud fra forskellige vinkler: 

  • Fordele ved godt indeklima
  • Årsager til problemer med indeklimaet 
  • Typiske symptomer på dårligt indeklima 
  • Konkrete løsningsforslag, gode råd, cases og tjeklister 
  • Links til regler og yderligere information på internettet

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter