Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Nyheder


05-08-2020

Vejledning om hjemmearbejde og genåbning under coronakrisen


Arbejdstilsynet har udarbejdet en række forslag til, hvordan arbejdsgivere og medarbejdere kan etablere hjemmearbejde under corona-krisen.

 

Arbejdstilsynets forslag til hjemmearbejde under corona-krisen

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række forslag til, hvordan arbejdsgivere og medarbejdere kan etablere hjemmearbejde under corona-krisen.

Fem overordnede forslag til arbejde hjemme

Når du bruger spisebordet eller sofaen som skrivebord mange dage i træk, kan der opstå smerter i ryg, skuldre og nakke *). Arbejdstilsynet har fem forslag, der hjælper dig med at passe på kroppen, mens du arbejder hjemmefra:

  • Skab gode rutiner og hold pauser i løbet af arbejdsdagen
  • Varier din arbejdsstilling ved at skifte mellem forskellige stole og borde
  • Rejs dig op, når du kan
  • Prioriter en daglig gåtur
  • Hold aktive pauser i løbet af din arbejdsdag

*) Brug så vidt muligt et bord, der passer dig i højden. Er du i tvivl, så få hjælp hos leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Hold afstand til dine kolleger – sådan passer I på hinanden, når I åbner arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har samlet noget gode råd, der gør det nemmere at holde afstand i løbet af arbejdsdagen:

  • Sæt grænser for antallet af personer i små rum på arbejdspladsen
  • Hold forskudte pauser – gerne udendørs
  • Mød på arbejde på forskellige tidspunkter, hvis det er muligt
  • Lav ensrettede ruter, så I ikke behøver at passere hinanden
  • Hold fællesmøder digitalt, selvom I opholder jer på samme arbejdssted.

Spørgsmål og svar om coronavirus

Arbejdstilsynet har samlet de hyppigste spørgsmål og svar, som tilsynet har modtaget om coronavirus og arbejdsmiljø.

Spørgsmålene handler bl.a. om, hvordan man skal fortolke reglerne om skærmarbejdspladser i den særlige situation og hvordan Arbejdstilsynet vil håndhæve reglerne. Du kan også læse, hvordan du selv kan være med til at sikre, at du har det bedst mulige arbejdsmiljø derhjemme.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du skrive til Arbejdstilsynets Call Center på denne adresse: at@at.dk.


Genåbning

Retningslinjer for ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser mv med henblik på en ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af udbruddet af COVID-19

Se. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-05/Retningslinjer%20om%20ansvarlig%20indretning%20af%20kontorarbejdsplader%20mv%20140520.pdf

Vejledende informationsmateriale til kontorarbejdspladser

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder kontorarbejdspladser i den private sektor i smitteforebyggelse.

https://at.dk/coronasider/coronasmitte-kontor/

Case med privat kontorarbejdsplads (KMD – tidligere Kommunedata): https://at.dk/coronasider/cases/alle-mand-paa-daek-og-saa-alligevel-ikke/

Sådan sikrer du et godt psykisk arbejdsmiljø i en covid-19 tid: https://at.dk/nyheder/2020/05/hvordan-sikrer-man-et-godt-psykisk-arbejdsmiljoe-i-en-covid-19-tid/

Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte:

https://at.dk/nyheder/2020/05/inddrag-medarbejderne-i-at-forebygge-coronasmitte/

Hvem er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19?

Se Sundhedsstyrelsens afgrænsning af medarbejdere i øget risiko

Se: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-øget-risiko/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko.ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8

Organisationernes vejledninger under coronakrisen

FA:  https://www.fanet.dk/content/raad-og-vejledning-om-coronacovid-19-4394

Forsikringsforbundet: Gode råd om hjemmearbejdspladser:

https://www.forsikringsforbundet.dk/indhold/gode-r%C3%A5d-om-hjemmearbejdspladsen

 


 
Vejledning om hjemmearbejde og genåbning under coronakrisen
Back
Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter