Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Kom videre med social kapital

Åbn og download

I den finansielle sektor arbejder mange i dag med virksomhedens sociale kapital. Dette hæfte er skrevet til dig, der allerede kender til social kapital og gerne vil et skridt længere i arbejdet.

Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital:

  • Hvordan kan du skærpe jeres fokus på kerneopgaven?
  • Hvordan styrker du samarbejdsrelationerne i hele organisationen?
  • Hvordan står du i spidsen for at gennemføre forandringer på en ordentlig måde?

Hver udfordring belyses ud fra teoretiske begreber, praktiske øvelser og tjeklister samt erfaringer fra to arbejdspladser.

Ekstra materiale: 
Eksempel på drejebog fra Rigshospitalet til øvelsen ’Hvordan samarbejder I om vigtige opgaver’
Afrunding og opfølgning på øvelserne ’Hvordan samarbejder I om vigtige opgaver’ og ’Vurdér jeres relationelle koordinering’
Arbejdspapir: Vurdér jeres relationelle koordinering
Øvelse: Konkret inspiration til gode forandringsprocesser

 

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter