Arbejdsmiljø i Finanssektoren

Inspirationsmateriale

Inspirationsmateriale

Samlet indgang til viden og inspiration om fysisk arbejdsmiljø og ergonomi på kontoret.

Inspirationspakke med fokus på at skabe bevægelse i stillesiddende arbejde.

Hjemmesiden ”Indeklimaportalen” leverer grundlæggende viden om indeklima til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl.

Interaktive indretningsprogram, hvor man kan indrette sit nye kontor på en let måde samtidig med, at der er fokus på det gode arbejdsmiljø.

Inspiration til arbejdet med at forebygge vold og trusler.

Erfaringer, konkrete råd og anvisninger om, hvordan ledere og medarbejdere forholder sig aktivt til risikoen for at blive truet eller overfaldet.

At kunne yde service i trygge rammer er helt afgørende for et godt arbejdsmiljø, når man hver dag har mange direkte kontakter med kunder.

Inspirationshæfte til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Idekatalog der har til formål at give forslag og inspiration til, hvordan sådanne sager kan forebygges og håndteres.

Dette inspirationshæfte henvender sig til dig, som er leder med personaleansvar og vil håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning.

Spørgeskema til kortlægning på kontorområdet

Tjekliste til kortlægning på kontorområdet

APV-skema til beskrivelse, vurdering, prioritering og handlingsplan

Oversigtsskema til handlingsplan

Forslag til dagsorden for drøftelsen

Du har 0 dokumenter
på din download-liste
Vis liste
Hent dokumenter